رضا شهرآینی

مدیر مالی
اطلاعات شخصی مارک شرکت سئوفای را تاسیس کرد و طی یک دهه، در برخی از رقابتی ترین

ستاره آسیایی

عضو هیئت مدیره
اطلاعات شخصی مارک شرکت سئوفای را تاسیس کرد و طی یک دهه، در برخی از رقابتی ترین

احسان آسیایی

موسس و مدیر کل شرکت
اطلاعات شخصی مارک شرکت سئوفای را تاسیس کرد و طی یک دهه، در برخی از رقابتی ترین

زهرا شریفی

مدیر فنی سئو

جمال نوری

طراح سایت

مهدی نصرابادی

پشتیبانی سایت